Varje företags tjänst och produkt har en målgrupp. Beroende på tjänstens eller produktens natur kan detta vara allt från en specialiserad yrkesgrupp till bokstavligen alla människor i världen. Att veta vilken målgrupp man har är ett otroligt viktigt arbete som måste göras redan innan man börjar sälja.

Målgrupper kommer i alla möjliga former. Medan vissa företag säljer direkt till privatpersoner är andra riktade helt och hållet mot att sälja till andra företag. Somliga vänder sig dessutom till att sälja sina produkter eller tjänster till myndigheter, vilket väldigt specifikt regleras av lagen om offentlig upphandling. Det är något man behöver ha full koll på, eller anlita någon som har det för att säkerställa ens chans att lyckas på marknaden.

Att veta vem det är man ska sälja till är dock inte alltid så enkelt. Ibland kan man mycket väl sitta på en tjänst eller produkt utan att riktigt inse vem som är ens bästa potentiella kund. Handlar det inte om ett nystartat företag eller en ny tjänst eller produkt är det klokt att emellanåt titta på sina redan befintliga kunder och försöka ta reda på vilka som är det mest värdefulla för företaget. Beroende på tjänsten eller produkten kan ju detta vara de som spenderar mest pengar vid enskilda tillfällen eller de som spenderar oftare. Det kan också vara värdefullt med kunder som sprider företagets budskap och kunskap till andra genom exempelvis social media.

Visar det då sig att andra kunder än de man först trodde var ens målgrupp faktiskt köper tjänsten eller produkten i större utsträckning måste man sätta sig ned och försöka förstå varför. Chansen är att man går miste om ännu större potential om detta är fallet. En mer direkt metod att ta reda på detta är att helt enkelt fråga sina kunder och låta dem förklara vad det är de gillar med tjänsten eller produkten. De kanske också har önskemål eller tankar på vad som skulle kunna göra den bättre just för dem.