PR (förkortning av Public Relations) är ett väldigt känt koncept inom företagsvärlden. Det är en form av marknadsföring och handlar i grund och botten om att skapa en positiv bild av företaget eller dess tjänster/produkter i media.

PR kan liknas vid reklam då det ofta kan dyka upp i samma sorters kanaler. Men till skillnad från reklam är PR obetald uppmärksamhet i media och de flesta upplever därmed att det är mer genuint och trovärdigt.

Att arbeta med PR är inte alltid så enkelt som att exempelvis bara ta kontakt med en tidning och be dem skriva en artikel om företaget. Istället kräver det arbeta för att få denna uppmärksamhet och det måste ju komma av att företaget själv har gjort någon satsning eller haft ett offentlig uttalande.  Men en även då kan det vara klokt att skapa ett samarbete med någon som har erfarenhet inom detta område.

Positiva satsningar och annorlunda tänkande är bland annat sådant som kan ge uppmärksamhet i medier. Det kan exempelvis vara att företaget drivs på ett annat sätt än andra i branschen, att det har vuxit dramatiskt på kort tid, sponsrar lokala event eller föreningar, tar engagemang i sociala frågor, skänker pengar till välgörenhetsorganisationer eller har kommit ut med en revolutionerande produkt.

PR är inte något som är lättillgängligt alla företag hela tiden. Det handlar ofta om att lära sig känna av vad folk är intresserad av och ta chansen på PR-arbeten när företaget är i skede som överensstämmer med samhällets tidsanda. Vad som väcker intresse idag är mycket möjligt helt annorlunda än det som kommer få folk att slå upp ögon och öron ett år eller bara ett halvår från nu.