Som företag så kan det vara svårt att avgöra vilka man ska anställa om man har behovet av ny personal. Trots fina CV’n, betyg och ett imponerande personligt brev så kan det ändå gå fel vid en rekrytering. Det behöver inte bli så men risk finns alltid att man gör en felbedömning när personal ska anställas.Innan ens specifika personer kommer på tal finns det arbeta som måste göras. Detta i form av kravspecifikation och jobbannonsen. Kravspecifikationen är en beskrivning av jobbet och arbetsuppgifterna, och därför även vilka krav som ställs på potentiella kandidater. Men en utförlig kravspecifikation blir det mycket enklare att identifiera de bästa kandidaterna.Sedan kommer arbetet med jobbannonsen. En bra jobbannons är inte allt för formell, men heller inte för ledigt skriven. Den ska beskriva jobbet och både arbetsuppgifterna och ansvarsområdena som kommer med det på ett koncist men informativt sätt. Den bör även inkludera viktig information om företaget och förklara varför sökande vill arbeta hos en.För att kunna avgöra om personen är lämplig för en anställning så kan det vara en fördel att olika tester utförs för att få fram det som är relevant för den tjänst som ska tillsättas. genom att kartlägga personens kompetenser så får man en betydligt bättre bild om hur denne passar in för det arbete som företaget söker personal till. Det finns alltid en risk att man missar någon kompetens som inte kommer fram via det personliga brevet, CV eller en anställningsintervju för den delen.Försök hitta en metod för en genuin kartläggning av potentiella personer vid anställning. Detta gör att man minimerar riskerna att missa viktiga detaljer om personen i fråga. Genom högkvalitativa tester så säkerställer företaget att få fram de detaljer och information om personer man är i behov av vid en rekrytering till en viktig anställning. Lämna inget åt slumpen då det gäller att validera personer för uppdrag inom företaget. Det är en stor fördel att mäta hu personen är både begåvning, potential och vilken utvecklingsvilja som finns hos den som söker en anställning.Vi önskar er lycka till med att anställa den personal ni är i behov av i ert företag.