Du vet hur det är en vanlig dag på kliniken. Ni får in flera patienter med skiftande åkommor. Då är det positivt om ni har utrustningen som krävs för varje fall. På en klinik behöver ni inte bara möbler, utan även en uppsjö av medicinsk utrustning som kirurgiska verktyg, EKG samt laboratorieutrustning.

Praktisk utrustning på kliniken

När det är dags för exempelvis hälsokontroll mäter läkaren oftast blodtrycket. Då behöver ni en passande blodtrycksmätare, vilket kommer i en rad olika utföranden. Både manuella och elektroniska.

De kliniker som även har olika medicinska utbildningar kan dra nytta av simulatorer och anatomiska modeller. Vid exempelvis undervisning i hjärt- och lungräddning kan det vara passande med en HLR-docka. På så vis kan kursdeltagarna lära sig hur hårt samt djupt de ska trycka vid kompressioner utan att behöva öva på en levande person.

Engångsartiklar

Handskar, katetrar, handsprit, förband, sprutor samt suturmaterial; och listan bara fortsätter med engångsprodukter som blir använda dagligen på medicinska kliniker. Med tanke på all utrustning som ni faktiskt behöver på er klinik är det bra om ni planerar era inköp, för en tydlig bild av vad ni ska köpa in.

Är ni i behov av ny utrustning till kliniken? Beställ på nätet där ni kan göra en inköpslista samt jämföra olika produkter.