Att känna sig stressad är för de flesta en del av livet. Det är en oundviklig känsla som ofta är jobbrelaterad. Genom att lära dig att hantera din stress kan du ta tillbaka kontrollen och skapa bättre förutsättningar både för dig själv och dina kollegor.

Lär dig att hantera din stress

Att uppleva svår stress eller ångest kan ha en negativ inverkan på din kropp och psykiska hälsa. Känslorna kan ofta uppkomma när du måste samarbeta med andra personer eller prestera för att uppnå mål eller goda resultat. Känner du dig pressad kan ditt tillstånd dessutom förvärras. Därför är stress ofta ett problem för människor på arbetsplatsen.

För att bli medveten om vad det är som utlöser din stress är det viktigt att prata med dina medarbetare och chef för att tillsammans skapa en öppen kommunikation på er arbetsplats. På så sätt kan du våga be om hjälp om du inte har tid att avsluta ett projekt eller arbetsuppgift.

Få hjälp online

För att förebygga stress kan det vara bra att prata med en terapeut. Därmed kan ni tillsammans komma fram till vilka situationer som triggar din stress och vad du kan göra för att undvika eller motverka stress på jobbet. För att få hjälp med detta kan du läsa mer på nätet.