Som företag så gäller det att ibland hitta nya vägar för att tjäna pengar. Med färre inkomster så kommer företaget inte att kunna utvecklas som man önskar. Det gäller att hitta de vägar som är lönsamma för sitt företag.Inom offentlig upphandling så kan det finnas plats för just ditt företag. Detta kan vara en väg att gå för att hitta nya affärer som gör att företaget blir mer lönsamt. Att skriva anbud kan vara något som känns skrämmande eller i alla fall främmande. Detta kan man få hjälp med från anbudskonsult Magnus Josephson. Med flera års erfarenhet så är han en väl anlitad konsult inom området.Som förberedelse för detta så kan du köpa boken ”Vinnande Anbud” från Liber som Josephson skrivit. Det är en handbok i hur du vinner offentliga upphandlingar. Boken ger dig en mängd med praktiska råd hur du ska gå tillväga i hela processen. En bra bok att läsa för dig som funderar på detta med offentlig upphandling och anbud. Att vara väl informerad innan Josephson anlitas som konsult är en stor fördel. Då vet ni på ett ungefär hur det hela kommer att gå till.Att lära sig att själv skriva vinnande anbud kanske man inte gör de fösta gångerna. Men det finns kurser att gå för den som vill lära sig detta. Om ert företag vill gå in i detta med offentliga upphandlingar så kan Josephson anlitas att hålla kurser i ämnet. Allt för att öka kunskapen hos företagen som vill använda sig av vägen med offentliga upphandlingar.