Att brandsäkra dina lokaler är inte bara nödvändigt utan även obligatoriskt. Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor så har alla företagare den skyldigheten.

Det finns flera anledningar till att göra detta. Dels för att skydda de som arbetar i lokalerna och dels för att skydda företagets utrustning.

Utrustning för brandsäkerhet

Först bör du tänka på utrustning som kan dels varna för brand, dels släcka en brand. Det betyder till exempel brandsläckare av olika slag och för olika typer av brand. Likaså behöver du ett brandvarningssystem som varnar om brand skulle uppstå.

Det kan även vara bra att tänka på brandsäker förvaring där du kan förvara saker som vore oumbärliga skulle de bli brandskadade. Brandsäker förvaring finns i många olika storlekar och utföranden som passar alla era behov.

Titta in hos Security Partner där du kan hitta i princip allt du behöver för brandsäkerhet med mera.

Utveckla bra rutiner för nödsituationer

Förutom all utrustning så är det även viktigt att det finns fasta rutiner på företaget för att hantera en nödsituation. De anställda bör ha korrekt instruktioner för att veta hur de ska göra om olyckan är framme.

Brandövningar hör inte bara hemma i skolan.